Tarot -Astrologia-Parapsychologia

Tomasz Gocłowski Parapsychologia

Tomasz Gocłowski

Astrologia

Astrologia – to bardzo szeroka i obszerna dziedzina wiedzy. To sztuka i nauka określająca wpływ planet i kosmosu na życie nie tylko pojedynczego człowieka ale także całych społeczeństw, narodów itp.

Astrologia na przełomie wieków podzieliła się na wiele działów min. astrologia urodzeniowa, astrologia porównawcza, astrologia mundalna zwana polityczną, horarna itd. ….

 

Astrologia natalna – Horoskop urodzeniowy (indywidualny) czyli radix jest graficznym przedstawieniem mapy nieba w momencie urodzenia człowieka, pokazującym utrwalone położenie Słońca, Księżyca i wszystkich planet Układu Słonecznego. Jest jedynym dla określonej daty, godziny i miejsca urodzenia.

Astrologia urodzeniowa stanowi bazę i punkt wyjścia do dalszych obliczeń i analiz astrologicznych.

To w odniesieniu do niej wykreśla się tranzyty prognozując czy przewidując bieg i tor wydarzeń, analizując podjęcie decyzji. Czy też wyznaczając czas odpowiedni lub nie na dana aktywność, działanie itp.

Astrologia Porównawcza – to techniki, które służą do porównania dwóch lub więcej horoskopów indywidualnych (natalnych).

Horoskopy porównawcze opisują relację wspólną dwóch lub więcej osób w stosunku do siebie.

Astrologia porównawcza nie jest systemem wróżbiarskim więc nie przepowie czy na przykład związek dwojga ludzi w danym czasie się zakończy tego można szukać w dalszych obliczeniach. Jednak nie traktujemy tego rodzaju konsultacji jako klasyczne wróżenie.

Bez problemu natomiast wskaże różnice w relacjach jak i podobieństwa. Opisze jak ludzie, których horoskopy porównujemy będą ze sobą funkcjonować, współżyć, współpracować. Pokaże wszystkie mocne i słabe strony relacji umiejscawiając je. Na tej podstawie można wyciągnąć wnioski i przewidywać dalsze losy związku, relacji. Mimo tego ,iż wskazuje na przyszłość nie jest to wróżba… Bardzo dobrze uzupełnia się astrologia porównawcza z rozkładami partnerskimi kart tarota jedna metoda wspiera drugą.

Horoskopy kontaktowe – Według dr Krystyny Konaszewskiej – Rymarkiewicz to stosunkowo młoda dziedzina astrologii. Powstała w Niemczech po I wojnie światowej. Do chwili obecnej nie wiadomo kto był jej autorem. 

Horoskop kontaktowy wynika z kombinacji dwu lub kilku horoskopów natalnych.

Według astrologa Judy Weinsteina horoskop kontaktowy należy analizować jako kosmogram wskazujący na cele danej relacji międzyosobowej.

Horoskop ten ma zastosowanie wówczas gdy kosmogram porównawczy nie daje wystarczających informacji na temat relacji dwojga osób (za dr K.Konaszewska – RymarkiewiczAstrologia Porównawcza – synastry” str. 302 Studio Astropsychologii 2004).

Astrologia Elekcyjna – Wówczas kiedy inne sektory astrologii dokonują analizy planet podczas danego zdarzenia jakie już miało miejsce w przeszłości (choćby moment urodzenia) i na podstawie jego opisują charakter oraz prognozują dalszy rozwój wydarzeń.

Astrologia Elekcyjna bada sytuacje zupełnie odwrotną. Celem jej jest wyznaczenie właściwego momentu do rozpoczęcia jakiegoś zamierzenia, przedsięwzięcia.

Podejmuje analizy układu planet w czasie , kiedy można podjąć planowane działania. W zależności od indywidualnego przypadku i wagi danej sprawy może to być okres roku, wielu lat jak i jednego lub kilku dni (źródło: Rafał T. Prinke – „Vademecum Polskiego Astrologa” – Studio Astropsychologii 2004.

 

Astrologia Mundalna (Polityczna) – opisuje prognozy dotyczące grup ludzi, państw, rządów, korporacji wszelkiego typu instytucji finansowych, walutowych.

Według Rafała T.Prinke tradycja astrologiczna prawdopodobnie wywodzi się właśnie z astrologii mundalnej, która następnie rozwinęła się w astrologię urodzeniową ( na podstawie: Rafał T.Prinke „Vademcum Polskiego Astrologa” –  Studio Astropsychologii 1994)

 

Astrologia Horarna – Według Dr Krystyny Konaszewskiej – Rymarkiewicz „Jest jedną z najstarszych gałęzi astrologii. Sztuką, która stara się odpowiedzieć na konkretnie postawione pytanie w oparciu o horoskop horarny obliczony na moment „urodzin” pytania…” (dr K. Konaszewska – Astrologia Horarna str. 9 Wydawnictwo Studio Astropsychologii Białystok 1999)

 

Astrologia Prognostyczna – Tranzyty to najbardziej popularna i skuteczna technika prognozowania w astrologii. Tranzyty to bieżące ruchy planet. Wskazują na okresy sprzyjające (korzystne) lub nie dla naszych przedsięwzięć, działań. Również same tranzyty wskazują na pewne typy działań, zachowań. Tranzyty obrazują różne układy natalnych planet w różnych aspektach w stosunku do planet tranzytujących. Samo znaczenie planety, która tranzytuje jest bliskie znaczeniu planet w horoskopie urodzeniowym. Ma to także zastosowanie w przypadku aspektów

 ( za Dr Krystyna Konaszewska – Rymarkiewicz – „Astrologia – Tranzyty” Studio Astropsychologii Bialystok 1999).

 

Horoskop Solarny potocznie zwany Solariuszem.  Dotyczy spraw w życiu osoby w okresie jednego roku. Solariusz  istnieje i ma odniesienie do kosmogramu urodzeniowego i jak podkreśla Dr Konaszewska ma znaczenie w ścisłym z nim polaczeniu. Sam dla siebie nie znaczy nic. Solariusz wytycza korzystne lub nie okresy , które sprzyjają rozwojowi w odniesieniu  do danej osoby w ciągu roku. (za Dr Krystyna Konaszewska – Rymarkiewicz – „Astrologia – Solariusz Lunariusz” Studio Astropsychologii Bialystok 1997).

 

Astrologia Medyczna – opisuje wpływ i oddziaływanie planet na zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną człowieka. To wielki dział astrologii poświęcony zdrowiu i medycynie. Wskazuje miedzy innymi na predyspozycje do chorób, zajmuje się prognozowaniem ich przebiegu.

Bywa stosowna w poradnictwie astrologicznym. Mimo sporych możliwości trzeba go stosować z olbrzymia rozwagą!! Nigdy nie zastąpi to profesjonalnej porady medycznej i jest szerokim polem do nadużyć.

Można się posługiwać tą wiedzą i metodą na zasadzie alternatywnego poszukiwania, nigdy na zasadzie stawiania diagnozy.

Stosowanie astrologii medycznej wymaga ogromnej wiedzy i odpowiedzialności by nie przekraczać własnych kompetencji….

 

Te powyżej scharakteryzowane działy i techniki astrologiczne to tylko pewna część możliwości jaką daje astrologia po więcej zapraszam do fachowej literatury przedmiotu jakim jest astrologia.