Tarot -Astrologia-Parapsychologia

Tomasz Gocłowski Parapsychologia

tarot.sos.pl

SEANSE On-line

  Nie zawsze jednak spotkanie osobiste z różnych powodów jest mozliwe….

Dla tych wszystkich ,którzy z jakichkolwiek powodów nie mogą wziąć udziału w seansie osobisty w moim Gabinecie Tarota i Astrologii w Warszawie, przygotowałem specjalną ofertę spotkań on- line.

   Zawsze byłem i jestem zwolennikiem osobistego kontaktu. Żadna forma tele-porady czy zdalnej komunikacji nie jest w stanie zastąpić takiej interakcji jaka zachodzi podczas seansów osobistych stacjonarnych. Jednak sytuacja i postęp technologiczny wymusza aby iść z duchem czasu i oferować także usługi zdalne….

Absolutnie nie są one gorszej jakości, choć jak każda metoda on-line mogą mieć pewne ograniczenia.

Możliwe są spotkania on-line w formach:

  1. Seansów w formie rozmowy telefonicznej lub poprzez dowolny komunikator internetowy koszt: 230 zł, czas trwania:  45 min. (czas realizacji w tym samym lub następnym dniu)
  2. Seansu w formie odpowiedzi e-mailowej koszt: 320 zł (czas realizacji: około 4-ch dni roboczych)
  3. Seansu w formie odpowiedzi listownej koszt: 320 zł (czas realizacji: około 4-ch dni roboczych)

Opłat za konsultacje tarota, astrologii lub , horoskopy można dokonać on-line za pośrednictwem e-service (Bank PKO B.P. S.A.) kartami lub elektronicznymi przelewami według uznania lub bezpośrednim przelewem na konto.

Przy seansach e-mailowych i listownych niezbędnym jest przesłanie zagadnień lub pytań przy seansie w formie rozmowy nie jest to konieczne.

Przy zamówieniu horoskopów należy podać datę, godzinę (jeśli jest znana) i miejsce urodzenia -miasto